Skotsko

Na  těchto  stránkách  se  můžete

dozvědět  vše,

na  co  jste  se  kdy  chtěli  zeptat, 

co  se  týká  Skotska.

 


Formální název země: Skotsko

Místní název: Alba či Albainn

Místní formální název: Rìoghachd na h'Albannach


Skotsko je jedna ze čtyř zemí které tvoří Spojené královstí Velké Británie a Severního Irska (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) (další tři jsou Anglie (England), Wales a Severní Irsko (Northern Ireland)). Skotsko zabírá severní část ostrova Velké Británie (Great Britain). Jestli si zrovna nedokážete vzpomenou, kde leží Skotsko, tak se podívejte sem.

Skotsko je země o rozloze přibližně 30,414 čtverečních mil (78,772 km2) včetně 609 čtverečních mil sladkovodních jezer, je dlouhé 274 mil ze severu na jih a různé šíře mezi 24 a 154 mílemi.  Detailní profil Skotska je zde.  V červnu 1991 byla populace odhadována na 5,100,000 obyvatel. 

Skotsko má dvě vlajky - Saltire nebo také kříž svatého Andrew (bílá na modré) a Lion Rampant - lev stojící na zadních (žlutá a červená). Lion Rampant je královská vlajka a může být použita pouze královským majestátem. Saltire je nejstarší vlajka v Evropě.  Kříž svatého Andrew má svůj tvar podle legendy, která vypráví toto: apoštol Andrew žádal římské úřady, které jej odsoudily k smrti, aby  ho neukřižovaly na stejně tvarovaném kříži jako Krista a tato prosba mu byla splněna. 

Bodlák (Thistle) je skotská národní květina, která symbolizuje houževnatost Skotů. Jeho květ má jasně fialovou barvu a má ostrými trny. Roste převážně na Skotské vysočině.

Skotská národní hymna - Flower of Scotland 

Oficiální jazyk je angličtina, převážně se mluví v galštině (Gaelic), zejména na severu a západě Skotska.  Skotský jazyk (který má mnoho podobností s angličtinou, ale rovněž čerpá z francouzštiny a galštiny) je rovněž používán. Galština je jazykem vrchoviny a ostrovů, skotština je jazykem nížin.  Pro vaší informaci, místní čas a datum je zde k dispozici v galštině.

Historické hlavní město a srdce Skotska - Edinburgh - je asi už tak dlouho a vytrvale bičován deštěm, že celé zčernalo, tedy až na ten kousek parkové zeleně podél Princes Street. Ale přesto, největším městem a centrem ve Skotsku je Glasgow.

Skotsko má svůj vlastní parlament od roku 1999, svůj vlastní bankovní systém a své vlastní bankovky. Edinburgh je druhým finančním centrem Británie a jedním z hlavních finančních center na světě. 

Skotsko bylo rodištěm pro mnoho slavných lidí, význačných v umění, literatuře, vědě a jako vynálezci, filozofové, architekti a další; nad očekávání v zemi s tak malou rozlohou a populací. Seznam některých jednotlivců je zde. Skvěle spracované databáze těch nejslavnějších osobností ať žijících či vzpomínaných. Můžete se také podívat  na sekci slavných lidí na stránce Gazetteer for Scotland, která obsahuje jejich biografie se spojitostí na místa a rodinná jména.

Historie

   Údolí ve střední oblasti Skotska (Midland Valley) představovalo nejsevernější oblast Británie, kterou po roce 79 našeho letopočtu dobili Římané. Zbytky Antoniova valu, který Římané postavili mezi řekami Forth a Clyde, aby chránil tuto hranici, je stále k vidění. Země na sever (známé Římanům jako Kaledonie) byly zabrány válečným kmenem Piktů. O Piktech toho víme málo, zda měli keltský nebo germánský původ a jakým jazykem hovořili je stále zahaleno rouškou tajemství. Slavnější Hadriánův val, který je dlouhý přes 100 mílí a leží blízko rozhraní mezi Anglií a Skotskem, byl postaven asi v roce 119 po Kristu ustupujícími Římany (byli pronásledováni nepřetržitými útoky Piktů)

   V 5. století přišli "Skotové" z jejich domova v Irsku a osídlili západ Skotska. Skotové, kteří byli při příchodu částečně křesťanského vyznání, měli jako svého velkého misionáře svatého Kolumba, a kromě něj a jeho následovníky, zde také působil svatý Ninian, který udělal z Piktů a ostatních kmenů křesťany. Svatý Kolumba je pohřben na posvátném ostrově Iona u západního pobřeží Skotska. 

Po stoletích válek s Pikty, dali Římané roku 843 korunu Skotů a Piktů na hlavu jejich krály, Kennethu MacAlpinovi.

Panování Malcolma Canmora (1057-93) bylo časem velkých sociálních, politických a náboženských revolucí. Malcolm strávil hodně času v Anglii a spolu se svojí svatou královnou (Margaret) povzbudily zavedení anglických zvyklostí, civilizace, anglického jazyka a osadníků. Hodně Normanů (podrobili si Anglii v roce 1066) přineslo do Skotska francouzskou kulturu.

Skotsko byla bohatá země až do počátků 14. století, kdy anglický Edward I. (známí jako "Kladivo Skotů") se rozhodl včlenit Skotsko pod anglicko korunu.

   Porážka Edwarda II. v bitvě u Bannockburnu v roce 1314, bylo velké vítězství, které se odráželo v písních a oživení skotské národní hrdosti až do dnešní doby. Touha udržet nezávislost byla ztělesněna v prosbě papeži, známé jako Declaration of Abroath. Dlouhé, krvavé a destruktivní války během 300 let zajistily to, že Skotsko zůstalo svobodné, ale také chudé.

John Knox, edinburghský kněz, hrál svou roli v reformaci Skotska, když přijal presbyteriánskou tradici ztrácející své spojení mezi církví a státem ( zachovala se v Anglii).

Anglie a Skotsko bylo spojeno díky skotskému Jamesu VI., který nastoupil v roce 1603 na anglický trůn, po smrti královny Elizabeth I. (anglické). Elizabeth perzekuovala (a nakonec popravila) Jamesovu matku a svoji vlastní sestřenici, Marii, královnu Skotů, ale ovšem umírá bezdětná. 

Následující angličtí vladaři nebyli Skotsku tak nakloněni jako byl James I. Po oficiálním Zákonu unie (Act of Union) v roce 1707 následovala nelibost zvláště mezi horalskými Skoty, podporovaná povstáními v letech 1715 a 1745, kterými se pokusili příslušní starý a mladý (Bonnie Prince Charlie) uchazeč na trůn Skotska.

Po povstání v roce 1745, které bylo účinnou občanskou válkou, začalo Vyklízení Vrchoviny (Highland Clearances). Stovky lidí bylo vypuzeno z jejich pronajatých záhumenků a začalo masové stěhování Skotů do jiných částí světa. Přes obecný názor, že hospodáři byli Angličané, jimi byli hlavně Skotové, ale ne galsky mluvící, nýbrž s římskokatolickou tradicí, kteří bojovali pro 'Bonnie Prince'.

Zde je kompletní rodokmen skotských a následných britských panovníků.

 

Potřebujete něco najít, co jste zde neobjevili?      Gazetteer for Scotland

 Skladbou hrající v pozadí je ukázka skladby Just For Seamus Set - dudák Gordon Duncan


Nastavit tuto stránky jako domovskou Jako oblíbenou položku

© Vojtěch Dvořák 2000/01 Last update: 03.05.2001

Vytvořeno s podporou

Tyto stránky byly vytvořeny s podporou Microsoft Internet Explorer